top of page
Certifikáty a povolení

Povolená sbírka

Spolek Šklíba má řádně evidované a pravidelně dokládané a povolené sbírky na všech sbírkových účtech od místně příslušného Krajského úřaduj.

Odchytový kurz

Ve Šklíbě jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata od Veterinární univerzity v Brně.

Odborná způsobilost

Ve Šklíbě jsme taktéž držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro sběr a neškodné odstraňování kadáveru zvířat v zájmovém chovu vydaným i absolvovaným pod  Veterinární univerzitou v Brně.

Adopt and go

Ve Šklíbě jsme držiteli řidičského oprávnění a aktivními řidiči, žádná vzdálenost tak pro nás není příliš velká a kočku do šťastného domova rádi přivezeme kamkoliv.

Certifikovaný útulek

Spolek Šklíba je oficiálním útulkem registrovaným pod Státní veterinární správou. Registrace byla Šklíbě udělena 1. 2. 2022 po schválení nových prostor pod registračním číslem CZ 71C02878.

Pomoc celé EU

Spolek Šklíba disponuje povolením pro pomoc a použití finančních prostředků v celé Evropské unii od Ministerstva zahraničních věcí České republiky - Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

bottom of page